بر باد رفته...

بزار تو حال خودم باشم...

تـرســم از آن است که خدا آنقـدر این پا آن پا کنـد ...

که تمام شـود تاریخ مصرف ِ تمام ِ آرزوهایــم . . .

♥ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ 22:3 بـ ه دستانــ pari khanom ♥
طراح : صـ♥ـدفــ